Đang tải
Nghĩa Bình
PRCO One and Only Landscape

THAM LUẬN CỦA HTX SXKDDV NÔNG NGHIỆP NGHĨA BÌNH “ Tại Liên minh HTX tỉnh Nam Định – Ngày 10 tháng 04 năm 2023”

THAM LUẬN CỦA HTX SXKDDV NÔNG NGHIỆP NGHĨA BÌNH “ Tại Liên minh HTX tỉnh Nam Định – Ngày 10 tháng 04 năm 2023”
0

          TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NAM ĐỊNH – 77 NĂM NGÀY HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 11/4 – TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022

           Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo – Kính thưa các vị đại biểu khách quý –  Thưa hội nghị

       Vinh dự được tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Nam Định; 77 năm ngày HTX Việt Nam ( 11/4/1946 – 11/4/2023) hôm nay và được phát biểu tại Lễ trọng thể này, cho phép tôi thay mặt HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo và toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp….

       Tôi xin được báo cáo tham luận về kết quả sản xuất kinh doanh của HTX sau khi chuyển đổi từ HTX truyền thống trước đây sang hoạt động đổi mới HTX theo luật HTX 2012 và sự nỗ lực phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới nhất là giải pháp thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nghành nông nghiệp gắn với xây dựng chuỗi liên kết để thực hiện hỗ trợ kinh tế thành viên phát triển nâng cao hiệu quả trên diện tích canh tác.

     Kính thưa các đồng chí:     

     HTX SXKD DV NN Nghĩa Bình là HTX quy mô toàn xã, được thành lập từ năm 1956, là xã thuần nông, ngành nghề chính là trồng lúa. Trong hành trình hoạt động suốt những năm qua kể từ khi thành lập với nhiều thế hệ lãnh đạo, nhiều giai đoạn lịch sử nhất định nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Nghĩa Bình luôn thích ứng yêu cầu và phát triển hiệu quả, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ngày càng được cải thiện tính bền vững, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại nhiều hiệu quả, đến nay bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị, nhiều sản phẩm hàng hóa dịch vụ được công nhận 3 sao, 4 sao điều quan trọng là được thị trường đón nhận đây là hướng đi nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực, phát triển nghành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hợp tác xã Nghĩa Bình được chuyển đổi hoàn toàn hình thức từ quản trị đến tổ chức sản xuất, đa dạng hình thức kinh doanh từ HTX truyền thống, sang HTX thực hiện Luật HTX năm 2012, Từ đó đến nay HTX phát triển toàn diện và mở rộng sản xuất kinh doanh mở rộng nghành nghề phù hợp với Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới – phù hợp với chuyển dịch cơ cầu kinh tế nâng cao thu nhập,  ngoài ra HTX còn đổi mới hình thức quản trị và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn. Với phương châm tăng cường đầu tư thâm canh đẩy cao năng suất, tăng chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hóa, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Sản xuất phải gắn với chế biến và nhu cầu thị trường. Chú trọng sản xuất theo quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, sản phẩm hàng hóa phải đạt tiêu chuẩn VietGAP v.v. và phải có sản phẩm thương hiệu tiêu thụ trên thị trường. HTX Nghĩa Bình cùng đồng hành cùng thành viên nâng cao thu nhập, sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường vì vậy đã xây dựng thành công Vùng lúa VietGap, vùng chuyên canh với sản phẩm đặc trưng vùng, xây dựng thành công chuỗi gạo liên kết mang thương hiệu Gạo đặc sản “ Nếp bắc Nghĩa bình ”; Gạo “ Lứt Huyết rồng ”; gạo thương phẩm Tám thơm Nghĩa Hưng, gạo Đài thơm Nghĩa Hưng .v.v., từng bước tiếp cận thị trường, nhưng cái được nhất là nông dân chuyển từ nông dân sản xuất tự túc sang Nông dân sản xuất nông nghiệp mang tính chuyên nghiệp phù hợp với kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đa số người nông dân trồng lúa và tự nguyện thực hiện theo quy trình sản xuất và thực hiện hợp đồng hàng hóa, và từ đó giá trị canh tác đạt từ 115 – 120 Tr đồng/ha/năm.

    Kính thưa các vị Đại biểu khách quý – Thưa hội nghị:              

      HTX Nghĩa Bình đạt kết quả như ngày hôm nay nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn và kịp thời của Tỉnh ủy- UBND tỉnh, hướng dẫn giúp đỡ của Liên minh HTX tỉnh, cùng với các sở ban ngành của tỉnh trong các chương trình đào tạo tập huấn bồi dưỡng trình độ quản lý cũng như chuyên môn từ HĐQT và các thành viên khác như Kiểm soát, Kế toán, đồng thời với tập huấn là hỗ trợ kịp thời trong chuỗi liên kết cụ thể là hỗ trợ máy móc thiết bị, thiết kế tạo dáng Bao bì sản phẩm, hỗ trợ HTX giới thiệu sản phẩm, tích cực hỗ trợ HTX tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Mặt khác được sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và sự quyết tâm đoàn kết, đồng thuận cao từ HĐQT đến các thành viên đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, nhất là thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu từ tỉnh đến cơ sở. HTX và các thành viên trong HTX đã tham gia và thực hiện tốt chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích cho HTX và lợi ích cho các thành viên. Chúng tôi nghĩ rằng, trong điều kiện đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, muốn tồn tại và phát triển chúng ta phải liên kết hợp tác với nhau mới có sức mạnh để cạnh tranh trên thương trường. Mô hình của Hợp tác xã nông nghiệp mặc dù là mô hình kinh tế thích hợp với trình độ sản xuất của kinh tế hộ hiện nay, nhưng cũng đang phải đối mặt và gặp rất nhiều khó khăn nhất là môi trường tâm lý xã hội chưa nhìn nhận và đánh giá đúng vai trò kinh tế tập thể, kinh tế HTX. Thông qua hoạt động từ những việc làm cụ thể và kết quả đã đạt được rút ra bài học đó là :

     Một là: Thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy – chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong xây dưng nông thôn mới và nhất là mô hình liên kết chuỗi giá trị trong đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp gia tăng giá trị sản xuất

    Hai là: Có phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp để toàn dân có nhận thức đúng đắn về chủ trương quan điểm, giải pháp và đặc biệt hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong xây dựng nông thôn mới, với việc làm thiết thực của mình là nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm là nâng cao thu nhập từ đó góp phần làm giàu xóa nghèo.

    Ba là: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với quan điểm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trong quá trình vận động nhân dân và làm các mô hình điểm, mô hình trình diễn phải tiếp thu kinh nghiệm của cơ sở của người dân để điều chỉnh kịp thời, có sơ tổng kết rút kinh nghiệm khi nhân ra diện rộng

        Kính thưa các vị Đại biểu khách quý: Để thực hiện thành công với tinh thần khuyến khích động viên phong trào các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân đề nghị Các cấp hỗ trợ tạo nhân tố súc tác để các cơ sở mạnh dạn đổi mới từ công tác Quản lý đến khâu sản xuất, đến tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng đầu tư sản xuất tập trung theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, mang lại lợi nhuận thu nhập tốt nhất cho người sản xuất.

     Cuối cùng xin chúc kinh tế tập thể, HTX nói chung, tỉnh Nam Định nói riêng tiếp tục đổi mới phát triển hiệu quả, cùng với kinh tế Nhà nước là nền tảng của nền kinh tế quốc dân – Kính chúc sức khỏe các vị Đại biểu khách quý – chúc hội nghị thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Bình luận

Your email address will not be published.

0

^

X