Đang tải
Nghĩa Bình
PRCO One and Only Landscape

THAM LUẬN CỦA HTX SXKDDV NÔNG NGHIỆP NGHĨA BÌNH “ Tại Liên minh HTX tỉnh Nam Định – Ngày 10 tháng 04 năm 2023”

Articles posted by Son Nguyen
Nghĩa Hưng phát triển sản phẩm OCOP lúa gạo Xác định đúng thế mạnh, đặc trưng của … Continue [...]

Đồng hành cùng Agriterra trong những năm qua cùng những nỗ lực không ngừng học hỏi, trong việc phát triển sản xuất kinh doanh cũng như phát triển nguồn nhân lực, HTX Nghĩa Bình đã tham gia các lớp tập huấn giúp nâng cao kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ những HTX bạn!

0

^

X