Đang tải
Nghĩa Bình
PRCO One and Only Landscape

Thông báo tuyển dụng

Articles posted by Son Nguyen

Đồng hành cùng Agriterra trong những năm qua cùng những nỗ lực không ngừng học hỏi, trong việc phát triển sản xuất kinh doanh cũng như phát triển nguồn nhân lực, HTX Nghĩa Bình đã tham gia các lớp tập huấn giúp nâng cao kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ những HTX bạn!

0

^

X