Đang tải
Nghĩa Bình
PRCO One and Only Landscape

Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch trong giai đoạn 2021-2025 của Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định
0

 

Ngày 12/1/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam định tổ chức Hội nghị : Triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định.

     “ Tiếp tục tăng cường quản lý triển khai thực hiện tốt các quy hoạch trong giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Chú trọng triển khai toàn diện các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm. Thực hiện các giải pháp khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp; nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết; tổ chức chức các chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Triển khai đồng bộ chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm ”

     Tại Hội nghị này HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Bình xã Nghĩa Bình đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định và trao giấy chứng nhận: 

     Gạo “ Nếp bắc Nghĩa Bình ” của HTX SXKDDV nông nghiệp Nghĩa Bình huyện Nghĩa Hưng Nam Định đạt hạng 4 sao ngày 13/12/2021;           

   Gạo “ Huyết rồng Nghĩa Bình ” của HTX SXKDDV nông nghiệp Nghĩa Bình huyện Nghĩa Hưng Nam Định đạt hạng 3 sao ngày 13/12/2021.

 

 

Bình luận

Your email address will not be published.

0

^

X