Đang tải
Nghĩa Bình
PRCO One and Only Landscape

Nghĩa Bình nhận Quyết định công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2021 của tỉnh Nam Định

Nghĩa Bình nhận Quyết định công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2021 của tỉnh Nam Định
0

Ngày 13/12/2021, UBND tỉnh Nam Định đã công bố phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND. Theo đó, 02 sản phẩm của hợp tác xã Nghĩa Bình đã được chứng nhận OCOP bao gồm Gạo nếp bắc Nghĩa Bình (4*) và Gạo huyết rồng Nghĩa Bình (3*).

Đây là kết quả của một quá trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm của các cán bộ cũng như thành viên hợp tác xã trong nhiều năm qua. Việc tham gia OCOP và được công nhận tại cấp quốc gia là một bước phát triển quan trọng của hợp tác xã, đồng thời khẳng định thương hiệu và chất lượng gạo Nghĩa Bình tại thị trường trong nước. Trong tương lai, hợp tác xã sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để duy trì và nâng cao vị thế thương hiệu, cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt hơn nữa đến người tiêu dùng cả nước. 

Ngoài ra, tại Quyết định này, 109 sản phẩm OCOP của tỉnh Nam Định được phê duyệt như sau:

1. Công nhận 11 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao (trong đó có 01 sản phẩm tiềm năng 5 sao).
2. Công nhận 98 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao.
3. Các sản phẩm được công nhận đạt hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận; sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm; được khen thưởng theo quy định.
4. Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày ký quyết định.

 

Bình luận

Your email address will not be published.

0

^

X