Đơn hàng Ngày mua Sản phẩm Tình trạng Tổng tiền Đánh giá
5296   2022-10-11 08:47:23 Gạo nếp Bắc Nghĩa Bình(1) 35.000 đ
5077   2022-06-22 11:08:38 Gạo nếp Bắc Nghĩa Bình(1), Gạo Huyết Rồng(1) 75.000 đ
4919   2022-01-04 15:53:25 Gạo nếp Bắc Nghĩa Bình(20) 700.000 đ
4900   2021-12-22 15:55:37 Gạo nếp Bắc Nghĩa Bình(1) 30.000 đ
4899   2021-12-21 15:56:48 Gạo Huyết Rồng(4) 120.000 đ
4688   2021-12-02 13:31:11 Gạo Nếp Bắc Nghĩa Bình(3), Gạo Huyết Rồng(1) 120.000 đ
4571   2021-11-26 14:38:12 Gạo Lứt Huyết Rồng(1), Gạo Nếp Bắc Nghĩa Bình(1) 70.000 đ
4521   2021-11-23 10:40:15 Gạo Nếp Bắc Nghĩa Bình(3) 90.000 đ
4518   2021-11-23 10:30:40 Gạo Huyết Rồng(1) 30.000 đ